OSP Miedzichowo Ochotnicza Straż Pożarna Miedzichowo

Zarząd

Prezes - dh Ryszard Poturnicki

Naczelnik-Wiceprezes - dh Piotr Sałagaj

Wiceprezes - dh Błażej Wajman

Zastępca Naczelnika - dh Mirosław Sałagaj

Skrabnik - dh Anna Ruta

Kronikarz - dh Elżbieta Krzeszowska

Sekretarz - dh Ewa Poturnicka

Gospodarz - dh Kazimierz Hartwig

Członek Zarządu - dh Krzysztof Górny